ჩვენ შესახებ

სს „საქართველოს რკინიგზის“ შვილობილი კომპანია შპს  GR ლოგისტიკა და  ტერმინალები დაარსდა 2009 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სარკინიგზო, სახმელეთო  და საზღვაო გადაზიდვები.

შპს „GR ლოგისტიკა და ტერმინალები“ ფლობს საკონტეინერო ტერმინალებს ფოთსა და თბილისში. ტერმინალი აღჭურვილია სერთიფიცირებული ამწე ტექნიკით, რკინიგზის ჩიხით, დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემით. მაღალკვალიფიციური კადრები და მაღალი ტექნიკური შესაძლებლობები გარანტია სწრაფი, ხარისხიანი და მომხმარებელზე მორგებული მომსახურების.

კომპანიის ხედვა და მისია

  • ქვეყნისა და ბიზნესის მდგრადი განვითარებისთვის, ვუზრუნველყოფთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.
  • საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანია GR ლოგისტიკა და ტერმინალები ისწრაფვის, რათა მომხმარებელს შესთავაზოს ყველა სახის ლოჯისტიკური მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით, მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისა და კმაყოფილების უზრუნველსაყოფად.
  • GR ლოგისტიკა და ტერმინალები, როგორც საერთაშორისო პროექტების მონაწილე და მთავარი ოპერატორი წარმოადგენს სანდო პარტნიორს მსხვილი და საშუალო ბიზნესისთვის.
  • კომპანიის მიზანია საკუთარი ადამიანური, ტექნიკური და მატერიალური რესურსით შეიტანოს წვლილი ქვეყნის მდგრად და სწრაფ განვითარებაში.
  • ტექნიკურად დახვეწილი და მორგებული ინფრასტრუქტურა, მობილურობა, მომხმარებელზე მორგებული მომსახურება და მაღალკვალიფიციური კადრები კომპანიის მთავარი მონაპოვარია.

 

ტერმინალები

შპს „GR ლოგისტიკა და ტერმინალები“ ფლობს საკონტეინერო ტერმინალებს ფოთსა და თბილისში. ტერმინალი აღჭურვილია სერთიფიცირებული ამწე ტექნიკით, რკინიგზის ჩიხით, დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემით. მაღალკვალიფიციური კადრები და მაღალი ტექნიკური შესაძლებლობები გარანტიაა სწრაფი, ხარისხიანი და მომხმარებელზე მორგებული მომსახურების.

   
All type of loading / unloading / reloading operation
 
Reloading from rail wagon/truck directly into container and vice versa
 
Warehousing and Storage