ტარიფები

ბათუმი-თბილისი-ბათუმი

20' კონტეინერი995 GEL 40' კონტეინერი1125 GEL