ტარიფები

ბათუმი-აბშერონი-ბათუმი

20' კონტეინერი800 USD 40' კონტეინერი1005 USD