მომსახურება

კონტეინერების გადაზიდვა კარიდან-კარამდე, ცარიელი კონტეინერის უკან დაბრუნებით

კონტეინერების გადაზიდვა კარიდან-კარამდე, ცარიელი კონტეინერის უკან დაბრუნებით